Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Palety

430 000 ks — náš ročný objem výroby paliet

pr-palety-icon
V roku 2005 a 2006 naša spoločnosť podstatným spôsobom modernizovala svoje výrobné prevádzky a vytvorila tým podmienky pre spracovanie surového dreva v celkovom ročnom objeme cca. 25.000 m3 prevažne v sortimente 3C. Nákup paletových prírezov a hranolov predstavuje ročný objem cca. 2.500 m3. Surové drevo je spracovávané na
rámových pílach SR-65 a MR-45. Prizmy a neomietané bočné rezivo sú ďalej spracovávané na kotúčových rozmetacích a skracovacích pílach. Prepravu surového dreva si spoločnosť zabezpečuje vlastnými dopravnými prostriedkami, resp. ju zabezpečujú dodávatelia dreva.

 

Technológia

Celkový ročný objem výroby je cca. 430.000 ks paliet a drevených obalov, z čoho podstatnú časť predstavujú palety chemickej rady CP a certifikované EUR palety. Tieto sú v prevažnej miere vyrábané na plneautomatickej paletizačnej linke STORTI GSI 150AL/2 od talianského výrobcu. Menšia časť paliet je vyrábaná ručne s použitím pneumatických pištolí. Ide väčšinou o palety jednorázové, palety menej početných sérií a palety atypických rozmerov alebo konštrukcií. Podľa požiadaviek odberateľov vie spoločnosť zabezpečiť vykonanie tepelnej úpravy na základe fytosanitárnej normy FAO ISPM č.15/2002 alebo sušenie paliet na požadovanú vlhkosť s využitím technológie na sterilizáciu a sušenie paliet MC 1/30.

Certifikát kvality

Sme držiteľom certifikátov kvality č.433/129/2000 a č.214/129/2001 vydaných Lignotestingom — Drevársky a nábytkársky ústav skušobný, Lamačská cesta 1, Bratislava a ISO 9001:2001

Prelistujte si náš elektronický katalóg

Drepal s.r.o.
© | Drepal s.r.o.
Created by NoPrint | Beevam
O nás  /  Palety  /  Eko-brikety  /  Energetická štiepka  /  Certifikáty  /  Kontakt